České školy a krajanské spolky v zahraničí

Po stopách Marie Terezie v Miláně

Projekt PO STOPÁCH MARIE TEREZIE V MILÁNĚ, který Česká škola Milán připravuje pro děti školního věku, je dlouhodobějšího charakteru a skládá se z několika samostatných akcí. Více podrobností si můžete přečíst na stránkách školy.


Návštěva Karla IV. v České škole Madrid

V České škole Madrid uspořádali k 700. výročí narození císaře Karla IV. výstavu, zapůjčenou  Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Výstava se konala dne 7. května 2016 v prostorách školy Iberidiomas (ul. Barbastro 2, Madrid) a to v době výuky dětí, aby si ji i rodiče a všichni příchozí mohli prohlédnout.  Výstava a celá akce o Karlu IV. měla hlavně mezi dětmi velký úspěch. Podrobnosti a zajímavosti o průběhu akce si přečtěte v následujícím souboru:  Císař Karel IV. v České škole v Madridu (pdf)

Výstava o Karlu IV. , Madrid, Španělsko


Papežská kolej Nepomucenum poskytuje zázemí České škole

V Papežské koleji Nepomucenum proběhlo slavnostní zakončení projektu Rok s Karlem IV., na kterém se podíleli žáci České školy Řím. Associazione Praga, krajanské sdružení, které školu provozuje, při té příležitosti udělilo čestné členství rektorovi koleje P. Petru Šikulovi, vicerektorovi P. Romanu Czudkovi a sestře Blance Drozdové SCB.

Vyprávění o Karlu IV.

Aktivity pro děti k 700. výročí narození císaře Karla IV.

Papežská kolej Nepomucenum hostí Českou školu od jejího vzniku v roce 2011. Ředitelka školy, prof. Kateřina Zoufalová di Paola, poděkovala představitelům koleje za všestrannou podporu a za to, že se vytvářejí domov pro krajanské společenství žáků a jejich rodin.

700. výročí narození Otce vlasti připomněli žáci školy živými obrazy ze života Karla IV. (mladší žáci), na něž navázaly vtipně sehrané autorské scénky starších žáků. Projekt Rok s Karlem IV. pak uzavřela přednáška PhDr. Markéty Pánkové z Muzea Jana Amose Komenského v Praze, s nímž škola dlouhodobě spolupracuje.

Setkání s krajany ve Florencii

Společná fotografie ze setkání s krajany ve Florencii.

Zdroj: RadioVaticana - Česká sekce Vatikánského rozhlasu , 14. 5. 2016


Zahájení výstavy o Karlu IV. ve Florencii

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a ARCA – Amici della Repubblica Ceca a Česká škola ve Florencii  vás srdečně zvou na otevření putovní výstavy

KAREL IV. - ŽIVOT OTCE VLASTI / CARLO IV – LA VITA DEL PADRE DELLA PATRIA 

dne 30. dubna 2016 v 10.30  v prostorách Honorárního konzulátu České republiky pro Toskánsko,  via Umberto Maddalena 32/r (Novoli), Florencie.
 
Putovní výstava Karel IV. ve Florencii 2016
Maestro dell'Altare di Třeboň: Immagine votiva di Jan Očko di Vlašim – dettaglio.
Dalla monografia di Maestro dell'Altare di Třeboň, Karolinum 2013
 
Výstava byla připravena u příležitosti zahájení Roku s Karlem IV.
Akce se koná za laskavé podpory Honorárního konzulátu České republiky ve Florencii.
 
 

 

Zapojte se do projektu Rok s Karlem IV. 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí dětem a pedagogům z českých škol v zahraničí možnost zapojit se do projektu "Rok s Karlem IV. v české škole".
 
Karel IV. s manželkou pozdvihují ostatkový kříž

Karel IV. s manželkou pozdvihují ostatkový kříž. Nástěnná malba nadpraží, kaple sv. Kateřiny na Karlštejně (kolem 1357)


 

Zapojte se do projektu "Rok s J. A. Komenským pro děti"

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí dětem a pedagogům z českých škol v zahraničí možnost zapojit se do projektu "Rok s J. A. Komenským pro děti".

Obrázek vítězky Gina Maria Zaccheo  z Itálie, která namalovala heslo J. A. Komenského " Všechno nechť volně plyne, násilí budiž vzdáleno věcem."


 

Nabídka výstav k zapůjčení školám a kulturním institucím

Českým školám a kulturním institucím nabízíme možnost zapůjčení výstav.

 


Česká škola Řím - výtvarná soutěž Karel IV. - Otec vlasti

Účastníci z České školy Řím při Asociaci Praha se také zapojili do výtvarné soutěže českých a slovenských škol „KAREL IV. – OTEC VLASTI“ (k 700.výročí narození Karla IV.), pořádané hnutím „Stonožka“ – „Na vlastních nohou“ ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským. 

Výtvarná dílna, která se konala dne 10. června 2015, byla předpremiérou k celoročnímu nadstavbovému programu České školy Řím „Rok s Karlem IV.“ (ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze).

Ocenění výtvarných prací dětí ve škole v Římě


Třetí setkání českých škol v Itálii

Ve dnech 27. a 28. 2. 2015 se v Římě konalo třetí setkání českých škol v Itálii. Téma letošní konference bylo zaměřeno na “Specifika metodiky pro výuku českého jazyka a českých reálií u bilingvních česko-italských dětí žijících v Itálii - vyhodnocení zkušeností.”

Program setkání

Zápis

http://csbh.cz/novinky/treti-setkani-ceskych-skol-v-italii


Odkazy:

http://www.associazionepraga.it/

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–12.30 a 13–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016