Knihovna doporučuje

ČLÁNEK
Článek s titulem Matematická slovní úloha jako komunikát = Mathematical word problems as a type of communication : slovní úlohy ve výuce matematiky a komunikační kompetence v mateřském jazyce , autor Milada Hirschová, který otiskl časopis Český jazyk a literatura, roč. 68, č. 2 (2017/2018), s. 69-75.
Článek vychází z prvních výstupů výzkumného projektu zaměřeného na zkoumání faktorů ovlivňujících úspěšnost řešení matematických slovních úloh, které tradičně patří ve výuce matematiky mezi nejméně oblíbené. Projekt rovnocenně bere v úvahu jak hlediska matematická, tak hlediska porozumění slovním úlohám jakožto specifickým textovým útvarům a jejich interpretaci, tj. komunikační kompetenci.


KNIHA
Kniha Na naší škole nám záleží : jak sledovat a hodnotit kvalitu školy, autor Martin Chvál. Praha : Portál, 2018.
Koncepce a rámec školy. Vize a strategie rozvoje školy. Vedení školy a její úloha. Kvalitní pedagogický sbor. Vzdělávací výsledky žáků. Podpora žáků při vzdělávání.


KNIHA
Kniha Didaktika předškolního vzdělávání , autoři Eva Šmelová, Michaela Prášilová a kol. Praha : Portál, 2018.
Vývoj alternativní didaktiky v českých zemích. Charakteristika předškolního věku: dítě, role a kompetence učitele mateřské školy, kurikulum, rodina, předškolní vzdělávání, pedagogická komunikace a pedagogická diagnostika.


KNIHA
Kniha Média, lži a příliš rychlý mozek : průvodce postpravdivým světem , autor Petr Nutil. Praha : Grada, 2018.
Zákonitosti našeho chování a rozhodování. Jak jsme manipulovaní a nevíme o tom. Mediální gramotnost. Běžně užívané argumentační fauly a odhalení manipulativních a propagandistických postupů v politice a médiích.


KNIHA
Kniha Dimenze myšlení : teorie rozmanitých inteligencí , autor Howard Gardner. Praha : Portál, 2018.
Vývoj pojetí inteligence. Na základě výzkumů z oblasti psychologie, etnologie a dalších oborů dokázána existence nejméně sedmi relativně nezávislých druhů inteligence.


KNIHA
Kniha Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď , autor Petr Soják. Praha : Grada, 2017.
Osobnostní a sociální rozvoj studentů pedagogiky a pedagogů. Vztahy ve skupině, skupinová dynamika, vlastní psychohygiena a prevence syndromu vyhoření.


KNIHA
Kniha Citlivý pomocník : vysoká citlivost v pomáhajících profesích, autor Ilse Sand. Praha : Portál, 2018.
Pomůcky a cvičení pro všechny, kdo se považují za vysoce citlivé. Podává tipy a rady, jak zahájit rozhovor a umožnit tak druhému, aby se otevřel, jak projevit empatii a emoční blízkost, jak si dělat přestávky, jak zacházet se studem, úzkostí a jak se postarat sám o sebe.


ČLÁNEK
Článek s titulem Z historie českého znakového jazyka - Johann Mücke a první slovníček znaků (1834) = From the history of the Czech Sign Language - Johann Mücke and the First Dictionary of Signs, autor Lenka Okrouhlíková, který otiskl časopis Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics, roč. 8, č. 1 (2017), s. 65-80.
Vznik a formování českého znakového jazyka jako přirozeného komunikačního systému kolektivně užívaného v první vzdělávací instituci pro neslyšící u nás, Pražském ústavu pro hluchoněmé, založeném v roce 1786. Stručná biografie ředitele ústavu Jana Mückeho a představení jeho spisu Návod k vyučování hluchoněmých v hlasité řeči a několik poznámek o znacích hluchoněmých a slovníku, který byl ke spisu přiložen. Slovník obsahuje vždy německý ekvivalent a německý popis každého znaku.


KNIHA
Kniha Tak napřesrok v Marienbadu : ztracené světy židovských lázeňských kultur, autor Mirjam Zadoff. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
Na rozhraní mezi kulturní, literární a lékařskou historií analyzuje Mirjam Zadoff vývoj a proměny západočeských lázeňských měst, těchto dočasných "židovských míst" od jejich počátku na konci 19. století, přes období první světové války až do jejího konce v pozdních třicátých letech.


KNIHA
Kniha Sebepojetí dětí a adolescentů, autor Radko Obereignerů a kol. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017.
Pohled do vývoje a souvislostí sebepojetí dětí školního věku a dospívajících. Výzkum v oblasti sebepojetí. Popis dotazníků a jejich očekávané struktury.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018