Knihovna doporučuje

KNIHA
Kniha Myšlenkový graf, autoři Tony Buzan a Jennifer Goddard & Jorge Castaneda. Praha : BizBooks, 2017.
Odkrývá tajemství schopnosti učit se a pamatovat si. Pomocí jednoduchého grafu dokážete neuvěřitelným způsobem zvýšit možnosti svého mozku, zapamatovat si mnohem víc, než jste si kdy uměli představit a začnete chápat věci v souvislostech, které vám před tím vůbec nepřicházely na mysl.


KNIHA
Kniha Determinanty účinnosti učitelských praxí, autoři Kateřina Lojdová, Michaela Ondráčková, Blanka Pravdová, Petr Svojanovský, Barbora Šimůnková, Vlastimil Švec, Sylva Trebuľová. Brno : Masarykova univerzita, 2016.
Determinanty účinnosti učitelských praxí - vybraná východiska a přístupy. Odhalování tacitních znalostí pomocí reflexe u studentky učitelství v průběhu její učitelské praxe. Vnímání přínosu učitelských praxí studenty učitelství. Podpora reflexe studentů učitelství perspektivou jejich vzdělavatelů. Výzkum interakce studenta učitelství se žáky. Specifika autority studenta učitelství v průběhu praxe. Jak se projevuje gender v interakci studentů učitelství se žáky.


KNIHA
Kniha Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015 : úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh, autor Radek Blažek. Praha : Česká školní inspekce, 2017.
Přírodovědná gramotnost v PISA 2015 a testové úlohy. Didaktický test. Klasické úlohy. Interaktivní úlohy.


KNIHA
Kniha Karel Emanuel Macan : hold muži, který nevidomé učil poznávat svět, autoři František Cinger & kolektiv. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana, 2008.
Životní osudy Karla Emanuela Macana, nevidomého hudebního skladatele, jenž pomáhal ostatním zrakově postiženým.


ČLÁNEK
Článek s titulem Možnosti působení ombudsmana v oblasti školství, autor Lucie Obrovská, který otiskl časopis Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol, roč. 14, č. 10 (2017), s. 16-19.
Autorka přibližuje základní kompetence ombudsmana v oblasti vzdělávání a školského systému (zákon č. 349/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jaká je základní úloha ombudsmana a jeho možnosti, typické příklady, které ombudsman může a naopak nemůže prověřit. Nejčastěji namítaná témata: výskyt šikany, nezajištění patřičných opatření dětem, romské děti, školní stravování; ombudsmanovým úkolem naopak není posuzovat odborné aspekty vzdělávání. Podání stížnosti nebo dotazu nepodléhá žádné platbě. Rovné podmínky ve vzdělávání jsou povinny zajistit nejen školy základní, ale i mateřské, střední a vysoké školy.


KNIHA
Kniha Poruchy vývoje řeči, autoři Olga Dlouhá et al. Praha : Galén, [2017].
Vývoj komunikace. Vnímání a poznávání jako funkční systém mozku. Centrální nervový systém. Artikulační a fonační orgány. Fonetika. Fyziologický vývoj řeči. Vývojové poruchy řeči. Klasifikace a diagnostika poruch. Speciální poruchy řeči.


KNIHA
Kniha Normalizované životy : podle cyklu televizních dokumentů Příběhy 20. století, autoři Adam Drda, Mikuláš Kroupa. V Praze : Česká televize : Albatros Media a.s., 2017.
Unikátní příběhy a dramatické osudy obyčejných lidí v době normalizace, které ilustrují život v tehdejším Československu.


KNIHA
Kniha Z dějin české každodennosti : život v 19. století, autoři Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.
19. stol. jako období zásadních společenských proměn - industrializace a urbanizace, vznik národních států, hospodářský vzestup a zlepšení sociálního postavení a vzdělání lidových vrstev, formování politických a občanských postojů, zvyšující se účast na politickém životě země atd. Jednotlivé oblasti každodenního života našich předků - životní cyklus, rodinný život, domov a bydlení, vzdělání a volný čas, společenský život, sportovní aktivity, svátky a slavnosti, péče o zdraví a hygiena, strava a stravování, oblékání a móda, cestování atd. Práce z oblasti kulturních a sociálních dějin, dějin každodennosti, dějin mentalit, etnografie, historické demografie.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018