Kontakty

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Hlavní sídlo organizace: Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1

IČO: 61387169

Ředitelka: PhDr. Markéta Pánková

Kontaktní adresa pro úřední elektronickou korespondenci: epodatelna@npmk.cz

Kontaktní adresa pro objednávání hromadných či komentovaných prohlídek: pedagog@npmk.cz nebo tel.: 257 533 455

Provozní doba pro příjem dokumentů: pondělí až pátek 10.00-12.30 a 13.00-16.00 hod.

Otevírací doba muzea: úterý-neděle 10 – 12,30 a 13 – 17 hod. Vstupné: http://npmk.cz/muzeum/vstupne

Otevírací doba o svátcích

Do historické budovy není bezbariérový přístup.Kontakty

Vedení
Jméno funkce tel. / e-mail
Pánková Markéta, PhDr. ředitelka NPMK 257 533 455
pankova@npmk.cz
Šenkárčinová Martina, Ing. zástupkyně ředitelky

257 220 325
senkarcinova@npmk.cz

Chrobáková Marie, Mgr.

Cmolová Renáta, Ing.

sekretariát 257 533 455
pedagog@npmk.cz

 

Muzeum (Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1)

Otevírací doba muzea: úterý-neděle 10 – 12,30 a 13 – 17 hod. 

Historická budova muzea bohužel nemá bezbariérový přístup.

Zaměstnanci muzea
Jméno funkce tel. / e-mail
Baronová Elzbieta, Mgr. odborná pracovnice 257 533 455
baronova@npmk.cz
Bartošová Jana, Mgr. odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Písemnosti a tisky 257 533 455
bartosova@npmk.cz
Cigánek Vít průvodce 257 533 455
ciganek@npmk.cz
Cigánková Svatava, Ing. vedoucí historicko-pedagogického oddělení, správce histor. podsbírky Fotografie, filmy, videozáznamy ... 257 533 455
cigankova@npmk.cz
Cmolová Renáta, Ing. účetní, spisová služba 257 533 455
cmolova@npmk.cz
Dani Lubomír vedoucí správního oddělení, technik 257 533 455
dani@npmk.cz
Fleissigová Eva, Mgr. odborná pracovnice
257 533 455
Hercová Slivková Eliška, BcA. restaurátorka 221 966 446
hercova@npmk.cz
Holovková Petra, Mgr. Ing. odborná pracovnice, spolupráce s médii, IHRA, Úřad vlády 257 533 455
holovkova@npmk.cz
Houserová Eva, Mgr. průvodkyně 257 533 455
houserova@npmk.cz
Chrobáková Marie, Mgr. vedoucí kulturně-vzdělávacího oddělení, oddělení propagace, kulturní pořady 257 533 455
chrobakova@npmk.cz
Konrádová Olga průvodkyně 257 533 455
Kuncipálová Eva, Mgr. pracovník vztahů k veřejnosti, muzejní pedagog 257 531 645
kuncipalova@npmk.cz
Lajsková Lenka, PhDr. vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi, Archiv P. Pittra a O. Fierzové 257 533 455
lajskova@npmk.cz
Matyášová Alena odborná pracovnice, správce Histor. podsbírky 257 533 455
matyasova@npmk.cz
Pavlíková Marie účetní 257 216 534
pavlikova@npmk.cz
Slivka Jan, MgA. restaurátor 221 966 446
slivka@npmk.cz
Suchá Jana informační pracovnice, muzejní obchod 257 533 753
sucha@npmk.cz
Šenkárčinová Martina, Ing. personalistka, mzdová účetní 257 220 325
senkarcinova@npmk.cz
Šimek Jan, PhDr., Ph. D. odborný pracovník, správce histor. podsbírky Školní pomůcky a inventář, Mapy 257 533 455
jan.simek@npmk.cz
Šlamborová Eva účetní 257 533 455
slamborova@npmk.cz
Šolar Petr fotograf, digitalizace 257 533 455
petr@fotosolar.cz
Šustová Magdaléna, Mgr. odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Knihy 257 531 645
sustova@npmk.cz
Tatýrková Michaela, Ing. vedoucí ekonomického oddělení 257 533 771
tatyrkova@npmk.cz
Tupáčková Anna průvodkyně 257 533 455
Turková Hana finanční referent, pokladní 257 533 455
turkova@npmk.cz
Vurbsová Radana, BcA.,  restaurátorka/konzervátorka 221 966 446
vurbsova@npmk.cz

 

Pedagogická knihovna (Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1)

Otevírací doba knihovny: pondělí - pátek 9-18 hodin.

Bezbariérový přístup

 

Knihovna má bezbariérový přístup.

Důležitá telefonní čísla a e-mailové adresy
Fax 221 966 450  
Půjčovna 221 966 411 pujcovna@npmk.cz
Všeobecná studovna 221 966 415 studovna@npmk.cz
Studovna speciálních fondů 221 966 414 studovna@npmk.cz
Meziknihovní výpůjční služby 221 966 414 mvs@npmk.cz
Kontaktní e-mailová adresa knihovny   pedknihovna@npmk.cz
e-PK (Elektronická pedagogická knihovna) 221 966 435 dodo@npmk.cz
Zaměstnanci knihovny
Jméno funkce tel. / e-mail
Bartoš Jan, Bc. správce sítě, webmaster 221 966 403
bartos@npmk.cz
Brada Miloslav, Ing. správce sítě 221 966 403
brada@npmk.cz
Campr Tomáš, Bc. odborný pracovník IT oddělení 221 966 403
campr@npmk.cz
Cmol Antonín, Ing. vedoucí oddělení informačních technologií 221 966 401
cmol@npmk.cz
Daněk Petr, doc. PhDr. PhD. odborný pracovník 221 966 432
danek@npmk.cz
Hlasivcová Markéta, RNDr. organizace služeb čtenářům 221 966 413
hlasivcova@npmk.cz
Hošková Marie, Mgr. organizace doplňování a zpracování fondu, jmenné zpracování fondu 221 966 429
hoskova@npmk.cz
Hrazdírová Eva, Mgr. analytické zpracování odborných periodik, retrokonverze 221 966 434
hrazdirova@npmk.cz
Hudousková Jana, Mgr. analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, Centrum pro školní knihovny 221 966 416
hudouskova@npmk.cz
Indráková Radmila, Mgr. analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, Centrum pro školní knihovny 221 966 438
indrakova@npmk.cz
Janáková Anna správa skladu 221 966 443
janakova@npmk.cz
Junková Magda, PhDr. vedoucí Pedagogické knihovny J. A. Komenského 221 966 402
junkova@npmk.cz
Korousová Vladimíra informační služba ve studovně, zpracování odborných periodik 221 966 415
korousova@npmk.cz
Košková Alice, Mgr. akvizice, zpracování a správa Sukovy knihovny 221 966 428
koskova@npmk.cz
Kratochvílová Anna věcné zpracování fondu, rešerše 221 966 424
kratochvilova@npmk.cz
Kubátová Jana, Dis. analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace 221 966 417
kubatova@npmk.cz
Matějček Petr, Mgr. Archiv P. Pittra a O. Fierzové 221 966 418
matejcek@npmk.cz
Petišková Dagmar, Mgr. analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace 221 966 433
petiskova@npmk.cz
Petrovičová Marcela, PhDr. Český pedagogický tezaurus, rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik 221 966 436
petrovicova@npmk.cz
Petružálková Marie výpůjční a informační služby 221 966 411
petruzalkova@npmk.cz
Rašek Jiří technik
221 966 412
Růžičková Ludmila, Ing. informační služba ve studovně, analytické zpracování odborných periodik 221 966 414
ruzickova@npmk.cz
Řehák Radovan, Ing. odborný pracovník IT oddělení 221 966 405
rehak@npmk.cz
Staňková-Štefanová Šárka informační služba ve studovně, zpracování odborných periodik 221 966 415
stankova@npmk.cz
Stefanová Blanka akvizice knihovního fondu 221 966 427
stefanova@npmk.cz
Škodová Alena, Mgr. rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik 221 966 437
skodova@npmk.cz
Šuranová Šárka, Mgr. informační služba ve studovně, MVS 221 966 414
suranova@npmk.cz
Švancarová Zuzana správa skladů 221 966 443
svancarova@npmk.cz
Uhrová Jana evidence a vstupní zpracování fondu, retrospektivní zpracování fondu 221 966 422
uhrova@npmk.cz
Valenta Radek, Mgr. Archiv P. Pittra a O. Fierzové 221 966 418
valenta@npmk.cz
Vavrušková Nataša výpůjční, informační a reprografické služby 221 966 435 a 411
vavruskova@npmk.cz
Wittberger Jan, PhDr. věcné zpracování fondu, rešerše 221 966 425
wittberger@npmk.cz
Zlobivý Pošťák, Ing. Virtuální zaměstnanec, detekující zlobivé mejly 221 966 403
postak@npmk.cz

Památník Hodonín 

Zaměstnanci
Jméno funkce tel. / e-mail
Seiner Jakub, Mgr.

vedoucí Památníku Hodonín, 
sídlo Jeruzalémská 12, Praha 1

221 966 419
seiner@npmk.cz

 

Čí stránka: 

Víte, že…?

Povinnost vyvěsit portrét hlavy státu se poprvé objevuje ve vynesení ministra kultu a vyučování z 9. 6. 1873, v němž je výslovně uvedeno, že „podobizna císařova v nižádné učebně scházeti nemá.“ Po r. 1918 byl portrét prezidenta součástí výzdoby tříd, po odstoupení Tomáše Garrigua Masaryka z úřadu mohl jeho portrét viset ve třídách spolu s vyobrazením Edvarda Beneše. Zajímavé je, že za druhé světové války není povinnost vyvěsit portrét prezidenta Háchy vůbec zmiňována, ve třídách měl být umístěn státní znak a kříž s Kristem. Po druhé světové válce byl do tříd umístěn nejenom portrét E. Beneše, ale také portrét J. V. Stalina. Tradice vyvěšování portrétu hlavy státu pak přetrvala dodnes, avšak podle současné legislativy již není povinná. A malá perlička na závěr: portrét Miloše Zemana není prvním, na kterém jsou vyobrazeny i prezidentovy ruce. Toto prvenství náleží T. G. Masarykovi.
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016