Prezentace nové publikace

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Nakladatelství Academia uspořádali dne 4. 4. 2017 prezentaci knihy Markéty Pánkové „Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)”  ve společenském sále NPMK, Valdštejnská 18, Praha 1

Kmotry knihy byli paní ministryně a prorektor UP Petr Vorel. Akce se zúčastnili i náměstkyně Z. Matušková, státní tajemník J. Fryč a další významní hosté z MŠMT, ČŠI, univerzit, AV ČR , muzeí a další odborné veřejnosti. Paní ministryně zdůraznila při svém projevu význam této knihy pro šíření odkazu Komenského a důležitost portrétu – obličeje, ve kterém lze nalézt lidskou osobnost a dá se v něm pěkně číst. Prorektor Petr Vorel zmínil zase význam Komenského jako symbol pro český národ.

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018