Památník Hodoník u Kunštátu

V pátek 29. července 2016 se v Hodoníně u Kunštátu (okr. Blansko) uskutečnila tisková konference Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (dále jen NPMK) u příležitosti dokončení stavební části nově budovaného Památníku Hodonín u Kunštátu.

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, prezentovala za účasti zástupců firmy Porr, a.s., která celou stavbu realizovala, přítomným členům zastupitelstva obce Hodonín, občanům Hodonína, pamětníkům dění v hodonínském táboře a zástupcům médií zejména historii a účel budovaného Památníku, který návštěvníkům zvláště z řad studentů představí tragickou historii 2. světové války, především pak historii romského holocaustu, a to v kontextu českých, resp. československých a evropských dějin.

O přípravě pro stavbu v podobě např. majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, architektonické soutěže, archivního výzkumu i administrativních procesů a průběhu stavebních prací informoval projektový manažer Ing. Pavel Štěpán (NPMK). Ing. Yveta Kurfürstová, vedoucí oddělení investic Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) doplnila prezentované informace z pohledu MŠMT jako zřizovatele NPMK a pohovořila zejména o investičním zajištění celé akce.

Následovala prohlídka areálu, během níž byli zájemci seznámeni nejen s konečnou stavební podobou zrekonstruovaného vězeňského baráku, zrekonstruovaného baráku dozorců a novostavby tzv. infocentra, ale i s některými historickými podrobnostmi a s výhledem na připravovanou stálou expozici, která bude dokončena v roce 2017. Stálá expozice s názvem „Tábor Hodonín u Kunštátu. Průsečík tragických osudů 1940-1950. Střední Evropa.“ je realizována ve spolupráci s architektem Jaroslavem Obstem.

Tisková zpráva z 29.7.2016 (pdf)

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018